2009-02-24


Jonas Andersson på Kustbevakningens båt KBV 288 har skickat in en bild på en knölval (Megaptera novaeangliae) fotograferad i Askimfjorden utanför Göteborg.

Foto: Jonas Andersson