2009-02-05


Peter Ingerstam och hans döttrar hittade en död vitnosdelfin (Lagenorhynchus albirostris)Â i Frillesås, Halland. Vitnosdelfinen vägde 39 kg och var 160 cm lång. Som vuxen blir vitnosdelfinen ca 2.5 meter.
Delfinen kommer att skickas till Naturhistoriska Riksmuseet för undersökningar.

Foto: Peter Ingerstam

Foto: Peter Ingerstam