2008-08-08


En knölval har iakttagits utanför Bornholm de senaste dagarna och är nu kanske på väg mot den svenska kusten. Se detaljer på den danska valsidan www.hvaler.dk. Valens rutt är kartlagt i ett internationellt samarbete. Håll gärna utsikt. Eventuella observationer och bilder sänds till www.hvaler.dk eller www.valar.se.