2007-06-19


En stor val med en uppskattad längd av 7- 10 meter siktades 19/6 av fem anställda på Askölaboratoriet. Till 95% rör det sig om en ung sillval, en art där den förhållandevis lilla ryggfenan är placerad långt bak. Ryggfenan har dessutom en annorlunda form än hos den vanligare, närstående släktingen vikvalen.

Matthias Murphy på Askölaboratoriet berättar att den observerades första gången hundra meter från land mellan Askö och Persö. Djupet på platsen var 20 meter. Valen kunde följas i ungefär en timme innan den försvann ut mot havet. Enligt uppgift finns det gott om strömming i området, så valen lär inte sakna mat. Den lägre salthalten har ingen betydelse för valens välmående. I Danmarks östra farvatten har sillval observerats årligen sedan 2002. Se www.hvaler.dk.

Foto: Mikael Karlsson

Foto: Mikael Karlsson