2007-03-04


I går 2007-03-04 kl 15.00 på position N58’24,70E11’00,73, hade vi förmånen att få se en grupp tumlare leka(äta?) i vattnet bakom en trålare. Gruppen bestod av minst 7 st individer som var mycket aktiva. Positionen är ca 5 nautiska mil väst Soteskär. Bifogar 3 st bilder av tveksam kvalitet, mycket svåra att fånga med långsam digitalkamera.

Mvh Gunnar Philipson, Kustbevakningen

Foto: Gunnar Philipson